2021-2025

Kurumsal Stratejik Planı

İZKA 2021-2025 Kurumsal Stratejik Planı’nın amaç ve hedeflerinin 11. Kalkınma Planı, 2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın hangi hedefleri ile uyumlu olduğunu aşağıdaki amaç ve hedeflerden seçim yaparak görebilirsiniz.

Kapat

    İzmir Kalkınma Ajansı

    2021 - 2025 Stratejik Planı